officenow Loader image

Opšti uslovi - uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

POŠTOVANI, UPOTREBOM OVOG SISTEMA NAPLATE POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI, RAZUMELI I PRIHVATILI SVE NAVEDENE USLOVE KORIŠĆENJA (U DALJEM TEKSTU „OUK“) I SLAŽETE SE DA STE OBAVEZNI DA IH POŠTUJETE, KAO I SVE DRUGE PRIMENLJIVE ZAKONE I PROPISE. UKOLIKO NE PRIHVATATE OVE USLOVE, NEMOJTE KORISTITI OVAJ SISTEM NAPLATE.

SAGLASNOST:

POTROŠAČ OVIM PUTEM POTVRĐUJE DA JE PROČITAO I RAZUMEO SVE ODREDBE I USLOVE IZ OVIH OPŠTIH USLOVA KORIŠĆENJA I PLAĆANJA PUTEM OVOG SISTEMA NAPLATE I DA PRIHVATA ODABIROM ACCEPT/PRIHVATAM DUGMETA I/ILI KORIŠĆENJEM SISTEMA NAPLATE NAVEDENE USLOVE, ČIME OUK POSTAJU OBAVEZUJUĆI ZA NJEGA.

Način rada OfficeNow platforme

Šta je OfficeNow?

OfficeNow je online platforma koja omogućava registrovanim firmama da se pretplate na uslugu viruelne kancelarije.

Kako OfficeNow funkcioniše?

Da biste koristili OfficeNow platformu morate se registrovati na platformu, potvrditi svoj nalog klikom na link u email-u i sačekati da i administratori potvrde vašu registraciju a o ishodu ćete biti informisani na Vaš email.

Pretplata na OfficeNow

Nakon što administratori potvrde Vašu registraciju biće Vam omogućeno da se ulogujete na OfficeNow platformu i pretplatite se na uslugu virtuelne kancelarije klikom na dugme u glavnom meniju "Pretplata na virtuelnu kancelariju". Nakon što odete na stranicu za pretplatu dobićete detaljne informacije o ceni naplate za konkretno Vaš slučaj nakon čega trebate kliknuti na dugme "Nastavi na plaćanje inicijalne uplate". Nakon što budete preusmereni na sigurnu stranicu za plaćanje potrebno je da unesete informacije vaše platne kartice i obavezno sačekate da se ceo proces završi i da budete redirektovani nazad na sajt officenow.rs. U tom trenutku će Vam biti naplaćen iznos koji je unapred proračunat za uslugu do trenutka prve recurring naplate a koji ste jasno mogli da vidite pre nego što ste redirektovani na sigurnu stranicu. Nakon što je inicijalna uplata izvršena započeće recurring automatska naplata na mesečnom nivou svakog prvog u mesecu počevši od datuma o kome ćete takođe imati jasnu informaciju pre redirekcije na sigurnu stranicu za unos kartice.

Otkazivanje pretplate

U bilo kom trenutku imate mogućnost otkazivanja usluge. Otkazivanje se vrši vrlo prosto klikom na dugme otkažite pretplatu koje se nalazi u padajućem meniju ispod imena Vaše firme u glavnom meniju kada se ulogujete na sajt. Pretplatu možete otkazati i ponovo aktivirati u bilo kom trenutku.

Ponovno aktiviranje pretplate

Ukoliko ste otkazali pretplatu i želite je ponovo aktivirati potrebno je da se ulogujete na svoj OfficeNow nalog i u glavnom meniju kliknete na obnovi pretplatu.

UVODNE ODREDBE

Pružalac usluge Krsto Purić Pr Kancelarijsko administrativne usluge Office Now Beograd, je preduzetnik osnovan u skladu sa pravom Republike Srbije, sa poslovnim sedištem u Beogradu, opština Novi Beograd, ulica Jurija Gagarina br. 231, lokal 329, sa matičnim brojem: 67083920, poreski identifikacioni broj – PIB dodeljen od Poreske uprave RS: 113786497, pod kojim je upisan u jedinstveni registar poreskih obveznika Poreske uprave sa registrovanom pretežnom delatnošću: 82.11 – Kombinovane kancelarijsko administrativne usluge.

Kontakt podaci (E-mail: k.puric@ablux.rs; kontakt telefon: +381621002424) (Prodavac).
Obveznik je preduzetnik koji vodi poslovne knjige, i nije u sistemu PDV. Prodavac pruža svoje usluge Potrošačima. Potrošač je pravno lice, preduzetnik ili punoletno fizičko lice koje kupuje usluge od strane Prodavca (Potrošač).

PREDMET OPŠTIH USLOVA

Usluga naplate sistemom “Online” putem ovog servisa, podrazumeva prenos podataka putem platnih kartica Potrošača za potrebe plaćanja usluga izvršenih od strane Prodavca od momenta porudžbine predmetne usluge koju vrši Prodavac do realizacije naplate putem kartične kuće/finansijske ustanove. U sklopu predmetnog postupka vrši se prenos podataka o autorizaciji plaćanja platnim karticama koje kartična kuća/finansijska ustanova šalje Prodavcu i Potrošaču (u daljem tekstu: postupak Online Autorizacije). Autorizaciju plaćanja kreditnim/debitnim karticama putem Interneta (dalje u tekstu: Autorizacija Transakcije) obavlja kartična kuća/finansijska ustanova izdavaoca kartice Potrošača.

Usluga Online Autorizacije pruža se putem odgovarajuće programsko-računarske infrastrukture koja omogućuje uspostavljanje sigurne veze između ovog sistema naplate Prodavca i kartičnih kuća/finansijskih ustanova (u daljem tekstu: sistem).

CENA USLUGE

Cena usluge virtuelne kancelarije je 4.570,00 RSD mesečno, taj iznos će Vam biti naplaćen automatski svakog prvog u mesecu. Prva inicijalna uplata se proračunava na osnovu broja dana od trenutka početka usluge do sledećeg prvog u mesecu, na način što se kompletna mesečna pretplata podeli na broj dana u mesecu i pomnoži sa brojem dana do početka automatske pretplate.
Na primer ako je početak usluge 21.07. inicijalna uplata biće 1474.19 RSD za period od 21.07. do 01.08, a 01.08. i svakog sledećeg prvog u mesecu će Vam biti naplaćena kompletna cena mesečne pretplate u iznosu od 4.570,00 RSD

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici od strane Potrošača, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka Potrošača prilikom kupovine usluga garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd (dalje: ChipCard), pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici Potrošača nisu dostupni bilo kom drugom sistemu, o čemu garanciju daje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd.

Prodavac se obavezuje da od Potrošača neće zahtevati i arhivirati u bilo kojoj elektronskoj formi, podatke vezane za platnu karticu kojom se transakcija realizuje a posebno broj kartice, datum isticanja, CVC2 i CVV broj, itd., te u tom smislu Potrošač je jedini ovlašćen da samostalno unese tražene podatke o platnoj kartici u sistem, bez učešća bilo koje druge strane u procesu.

POLITIKA REKLAMACIJA

Ukoliko se konstatuje da je izvršena usluga nekompletna tj. da nije saobrazna poslovnom odnosu Prodavca i Potrošača (pod uslovom da se radi o Potrošaču koji je potrošač u smislu odredba Zakona o zaštiti potrošača) Potrošač ima pravo na reklamaciju iste u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača. Prijava reklamacije se može izvršiti elektronskim putem slanjem reklamacije na mail k.puric@ablux.rs. Prodavac je dužan da Potrošaču potvrdi prijem reklamacije. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronski, odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju Potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije. Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošača u navedenom roku, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti Potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

U navedenom slučaju Potrošač može da zahteva odgovarajuće umanjenje cene za izvršenu uslugu od strane Prodavca. U slučaju vraćanja novčanih sredstava Potrošaču, Prodavac je u obavezi da povraćaj sredstava Potrošaču koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, a bez obzira na razlog vraćanja, izvrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

U slučaju Potrošača na koje se ne primenjuje Zakon o zaštiti potrošača, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima u vezi sa nedostacima u izvršenim uslugama.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Prodavac se obavezuje da će čuvati privatnost svih Potrošača koji koriste njegove usluge. U tom smislu Prodavac prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o Potrošačima kao i podatke neophodne za poslovanje i informisanje Potrošača u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetnije usluge. Potrošačima se daje mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne žele da koriste predmetni servis naplate. Svi podaci o Potrošačima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima Prodavca kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Prodavca odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

PROMENA KARTICE ZA RECURRING MESEČNU PRETPLATU

Ukoliko imate potrebu da promenite karticu sa koje se naplaćuje mesečna recurring pretplata, to možete uraditi klikom na link "Promeni karticu" koji se nalazi u glavnom meniju kada pređete mišem preko imena svoje firme nakon što se ulogujete na sajt.

Da biste promenili karticu bićete preusmereni na sigurnu stranicu za unos nove kartice prilikom čega će Vam biti naplaćeno 5 RSD kako bi se proverila ispravnost nove kartice, 5 RSD će Vam biti odmah vraćeni (stornirani).

* Kako bi proces promene kartice bio uspešno završen, obavezno morate sačekati da budete redirektovani nazad na officenow.rs sajt i na stranicu "uspešna promena kartice"!